Archive of all online content

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Tasks financed by the Ministry of Science and Higher Education on the basis of the contract no. 801/P-DUN/2018 out of the funds designed for activities promoting science: Preparation and editing of English versions of articles, Financing foreign Editors-in-Chief, Dissemination of publications and increasing their accessibility to a broad range of readers, Creation of the XML conversion platform to improve the access to the articles (2018-2019). Advances in Cognitive Psychology is co-financed by the Ministry of Education and Science (Ministerstwo Edukacji i Nauki) under the program "Rozwój czasopism naukowych," RCN/SN/0494/2021/1.

Zadania finansowane w ramach umowy 801/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę: Finansowanie zagranicznych redaktorów naczelnych; Przygotowanie i edycja anglojęzycznych publikacji; Upowszechnianie publikacji i ułatwianie dostępu do nich szerokiemu gronu odbiorców; Utworzenie nowej platformy do udostępniania artykułów. Advances in Cognitive Psychology jest współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu "Rozwój czasopism naukowych," RCN/SN/0494/2021/1.