Tasks financed by the Ministry of Science and Higher Education on the basis of the contract no. 801/P-DUN/2018 out of the funds designed for activities promoting science: Preparation and editing of English versions of articles, Financing foreign Editors-in-Chief, Dissemination of publications and increasing their accessibility to a broad range of readers, Creation of the XML conversion platform to improve the access to the articles (2018-2019). Advances in Cognitive Psychology is co-financed by the Ministry of Education and Science (Ministerstwo Edukacji i Nauki) under the program "Rozwój czasopism naukowych," RCN/SN/0494/2021/1.

Zadania finansowane w ramach umowy 801/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę: Finansowanie zagranicznych redaktorów naczelnych; Przygotowanie i edycja anglojęzycznych publikacji; Upowszechnianie publikacji i ułatwianie dostępu do nich szerokiemu gronu odbiorców; Utworzenie nowej platformy do udostępniania artykułów. Advances in Cognitive Psychology jest współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu "Rozwój czasopism naukowych," RCN/SN/0494/2021/1.